„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Program Operacyjny
"Rybactwo i Morze"

na lata 2014 - 2020


więcej >
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020


więcej >
Created by Medway
© 2017-2018 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich