„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IV, pokój 448
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl
GODZINY PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu:
Izabela Mroczek
e-mail: izabela.mroczek@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kontroli i Monitoringu
Grażyna Organowska
e-mail: grazyna.organowska@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Wdrażania i Pomocy Technicznej
Anna Jakubowska
e-mail: a.jakubowska@umww.pl

 

Sekretariat

IV piętro cz.A , pokój 448

Anita Misiek
tel.: 61 626 60 00
E-mail: anita.misiek@umww.pl

Wydział Wdrażania i Pomocy Technicznej

Naczelnik

Robert Krysztofiak
tel. 061 626 60 40
e-mail: Robert.krysztofiak@umww.pl
pok. 454

Oddział Wdrażania i Umów

 Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 453

Przemysław Kujawa 
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Natalia Rozwalka 
tel. 061 626 60 19
e-mail: natalia.rozwalka@umww.pl
pok. 453

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 451

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Iwona Nowak
tel. 061 62 66 085
e-mail: iwona.nowak@umww.pl
pokój 453

Aleksandra Maciejak
tel. 061 62 66 047
e-mail: aleksandra.maciejak@umww.pl
pokój 450

Agata Markowska
tel. 061 62 66 028
e-mail: agata.markowska@umww.pl
pokój 452

Sylwia Paluszyńska
tel. 061 62 66 067
e-mail: sylwia.fraczek@umww.pl
pokój 452

Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Alicja Sawada
061 62 66 094
e-mail: alicja.sawada@umww.pl
pokój 450

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 452

Beata Derecka
tel. 061 62 66 062
e-mail: beata.derecka@umww.pl
pokój 450

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 468

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Kierownik Oddziału
Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail: adrian.kapuscinski@umww.pl
pok. 446

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail: eliza.klosak@umww.pl
pok. 446

Paweł Kinal
tel. 061 626 60 24
e-mail: pawel.kinal@umww.pl
pokój 446

Katarzyna Rękas 
tel. 061 626 6036
e-mail: katarzyna.rekas@umww.pl
pokój 446

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 442

Kinga Smólczyńska-Śnieć
tel. 061 626 60 09
e-mail: kinga.smolczynska-sniec@umww.pl.pl
pokój 442

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 442

 

Wydział Płatności i Zamówień Publicznych

Naczelnik

Paweł Kucharczyk
tel. 061 626 60 71
e-mail: pawel.kucharczyk@umww.pl
p. 456

Oddział Płatności

Kierownik
Lidia Rajewicz
tel. 061 626 60 81
e-mail: lidia.rajewicz@umww.pl
pokój 456

Henryk Kaźmierczak
tel. 061 626 60 20
e-mail: Henryk.kazmierczak@umww.pl
p. 468

Natalia Sadowska
tel. 061 626 60 08
e-mail: natalia.sadowska@umww.pl
pokój 473

Magdalena Filary
tel. 061 626 60 43
e-mail: magdalena.filary@umww.pl
pokój 465

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 6044
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pokój 468

Agnieszka Bąkowska
tel. 061 62 66 052
e-mail: agnieszka.kasperska@umww.pl
pokój 473

Magdalena Jakubowska
tel. 061 626 60 75
e-mail: magdalena.jakubowska@umww.pl
pok. 465

Patrycja Kosicka
tel. 061 626 60 68
e-mail: patrycja.kosicka@umww.pl
pok. 468

Arkadiusz Cioch
tel. 061 626 60 16
e-mail: arkadiusz.cioch@umww.pl
pok. 473

Rafał Mikuła
tel. 061 626 60 27
e-mail: rafal.mikula@umww.pl
pok. 470

Lucyna Czajkowska-Gruszczyńska
tel. 061 626 60 13
e-mail: lucyna.czajkowska@umww.pl
pok. 463

Justyna Łykowska-Horożaniecka
tel. 061 626 60 49
e-mail:justyna.lykowska-horozaniecka@umww.pl
pok. 463

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail: emilia.frackowiak@umww.pl
pok. 463

Oddział Zamówień Publicznych

Kierownik
Anna Hejne
tel. 061 626 60 46
e-mail: anna.hejne@umww.pl
pok. 456

Krzysztof Sroczyński
tel. 061 626 60 74
e-mail: krzysztof.sroczynski@umww.pl
pok. 464

Sonia Augustyniak
tel. 061 626 60 21
e-mail: sonia.augustyniak@umww.pl
pok. 464

Kamila Wapniarska
tel. 061 626 60 57
e-mail: kamila.wapniarska@umww.pl
pok. 463

Emilia Konieczna
tel. 061 626 60 98
e-mail: emilia.koniczna@umww.pl
pok. 464

Wydział Kontroli i Monitoringu

Naczelnik

Jakub Sadowski
tel. 061 626 60 54
e-mail: jakub.sadowski@umww.pl
pok. 471

Oddział Kontroli

Kierownik
Paweł Zbierajewski
tel. 061 626 60 30
e-mail: pawel.zbierajewski@umww.pl
pok. 471

Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 469

Mateusz Drab
tel. 061 626 60 38
e-mail: mateusz.drab@umww.pl
pokój 469

Gwidon Borowski
tel. 061 62 66 023
e-mail: gwidon.borowski@umww.pl
pok. 469

Sylwia Krzeszewska
tel. 061 62 66 014
e-mail: sylwia.sarnowska@umww.pl
pok. 469

Jarosław Występski
tel. 061 62 66 069
e-mail: jaroslaw.wystepski@umww.pl
pokój 469

Oddział Monitoringu

Kierownik
Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472
 
Beata Prochorska
tel. 061 626 60 65
e-mail: beata.pilarska@umww.pl
pok. 472
 
Lucyna Biniek
tel. 061 626 60 63
e-mail: lucyna.biniek@umww.pl
pokój 472
 
Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pok. 472