„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja”


21 października 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5741/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.

Uchwała nr 5741/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r.

Zał. nr 1 do uchwały nr 5741/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r.

 

Nagrodzone zdjęcia:

Kategoria „Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska wieś z lotu ptaka

Kategoria „Jak Wielkopolanie dbają o tradycję?”

Kategoria „Turystyka na obszarach wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska na talerzu”