„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualności

aktualnosci Szanowni P [...]

Poprawione ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

24.10.2017

Szanowni Państwo, W związku z omyłką pisarską w kolumnie „Cena” w zamieszczonej wcześniej informacji o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej w [...]

więcej >
aktualnosci Informujem [...]

Lista operacji – Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

11.10.2017

Informujemy, że 11 października 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szcz [...]

więcej >
aktualnosci Szanowni P [...]

Zapytanie ofertowe

10.10.2017

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww [...]

więcej >

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane

06.07.2017

W dniach 20-26 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwesty [...]

więcej >
aktualnosci Uprzejmie  [...]

Tablice informacyjne – drogi lokalne

13.06.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji [...]

więcej >
aktualnosci W wyniku z [...]

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW w województwie wielkopolskim

24.05.2017

W wyniku zakończonej oceny formalnej i merytorycznej oraz na podstawie zapisów art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 20 lutego 201 [...]

więcej >
aktualnosci Uprzejmie  [...]

Komunikat

16.05.2017

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w tr [...]

więcej >
aktualnosci Informujem [...]

Lista operacji – gospodarka wodno-ściekowa

10.05.2017

Informujemy, że 9 maja 2017 r. na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i [...]

więcej >

Szkolenie dla LGD

25.04.2017

21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu [...]

więcej >
Strona 14 z 14« Pierwsza...1011121314