„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualności

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

27.05.2021

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośred [...]

więcej >

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

29.04.2021

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy [...]

więcej >

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3489/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5 [...]

więcej >

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – wydłużenie terminu oceny wniosków

12.04.2021

W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą rea [...]

więcej >

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

01.04.2021

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dl [...]

więcej >

Konkurs „Sposób na Sukces”

Serdecznie zachęcamy do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wie [...]

więcej >

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

10.03.2021

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogł [...]

więcej >

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla WPR w latach 2023-2027

10.02.2021

W związku z zajęciem stanowiska przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023 [...]

więcej >

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

28.01.2021

W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy [...]

więcej >
Strona 3 z 1412345...10...Ostatnia »