„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Zapraszamy na szkolenie dla partnerów KSOW

W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11 w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza zgłoszeniowego, podpisanie na ostatniej stronie, zeskanowanie i przesłanie na adres ksow@umww.pl w terminie do 23 stycznia 2019 r.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia lub konkursu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 61 626 60 39 lub 61 626 60 59.

 

Zaproszenie

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W dniu 4 stycznia 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r. Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny.
Jednocześnie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego czynny będzie w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi
 • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie:

              – zbierania przykładów projektów,

              – wnoszenia wkładu w działalność ENRD,

              – ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej.

Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach 
11-12 kwietnia 2019 r.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Warunki udziału:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.

Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.

Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii.

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do
5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl 
a.markuszewska@cdr.gov.pl.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD:

 • 5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW
 • 15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE.
 • 15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii.
 • 11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród.
 • 15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD.
 • 11 kwietnia 2019 r. – ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014- 2020 i obszary tematyczne – pobierz

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.  Tematyka spotkania dotyczyła podsumowania dotychczasowego stanu wdrażania LSR, a także zagadnień związanych ze zmianą przepisów dotyczących wdrażania LSR, kontrolą projektów grantowych, konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców oraz zasadami rozliczania operacji w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji.

 

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20 września 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Uchwała

Załącznik do uchwały 

Konkurs pn. „Najciekawszy projekt zrealizowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W piątek 7 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5836/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najciekawszy projekt zrealizowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Regulamin konkursu zakłada, że podmiotem zgłaszającym projekty jest Lokalna Grupa Działania.  Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach, każda LGD może zgłosić po jednym projekcie do każdej kategorii. Pula nagród wynosi 20 000 zł. Nagrody przewidziano zarówno dla beneficjentów, których projekty uznane zostaną za najciekawsze, jak i dla zgłaszających je LGD. Głosowanie odbędzie na portalu Facebook.

W związku z tym serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie i przesłanie na adres mailowy ksow@umww.pl stanowi jedyną możliwą formę zgłaszania projektów. Na zgłoszenia czekamy do 21 września 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Sukces „Kaliskich Smaków”

Dobre jedzenie, piękna przyroda, cisza i spokój – za to kochamy polską wieś. W sierpniu w Warszawie poznaliśmy laureatów konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego pomysłodawcą jest Polska Organizacja Turystyczna. Wśród laureatów znalazł się szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”.

W I edycji konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” udział wzięło aż 115 podmiotów funkcjonujących na terenach wiejskich. –Zgłoszenia do konkursu były na bardzo wysokim poziomie. To pokazuje, że oferta polskiej wsi jest coraz bardziej profesjonalna i kompleksowa – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do konkursu mogli zgłaszać się: właściciele gospodarstw, podmioty prowadzące działalność turystyczną na terenach wiejskich, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej, lokalne grupy działania (LGD), organizacje i stowarzyszenia turystyczne, a także firmy z branży turystycznej. Każdy mógł startować w jednej z czterech kategorii związanych z wypoczynkiem u rolnika, z wypoczynkiem na wsi, z kompleksową ofertą uatrakcyjniającą pobyt na obszarach wiejskich lub ze szlakami kulinarnymi.

– Polska wieś stanowi jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, autentycznego ludowego folkloru, zwyczajów i obyczajów utrwalonych i przekazywanych z pokolenia na pokolenia – mówi Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodaje, że konkurs jest jednym z elementów kampanii „Odpoczywaj na wsi”, realizowanej przez Konsorcjum Turystyki Wiejskiej, które działa przy Polskiej Organizacji Turystycznej i współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Kapituła oceniła 115 zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. Spośród nich wybrała 12 dobrych praktyk – laureatów konkursu. Wśród nich znalazł się szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”. – Pomyśleliśmy, że będziemy trafiać do serc turystów przez żołądek – mówi Wioletta Przybylska, dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Szlak tworzą restauracje, agroturystyki i lokalni producenci serwujący dania tradycyjne, przygotowywane z najlepszych produktów lokalnych. Tutejsze restauracje można nazwać wspólnotą gastronomiczną. Karty dań przenikają się, tworząc coś nietuzinkowego, co dla wielu turystów jest prawdziwą skarbnicą smaków. 11 restauracji i nieskończona liczba aromatów. Do tego niezwykły wystrój wnętrz przesiąkniętych historią. Czego chcieć więcej?

Poznaj laureatów konkursu „Na wsi najlepiej”

Kategoria – Wypoczynek u rolnika:

 1. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne Ziołowy Dzbanek
 2. miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczna Ola 
 3. miejsce – Ekoturystyka Pod Srebrną Górą 

Kategoria – Wypoczynek na wsi:

 1. miejsce – Agroturystyka Malowane 
 2. miejsce – Agroturystyka Polesie 
 3. miejsce – Villa Greta 

Kategoria – Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej:

 1. miejsce – Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady 
 2. miejsce – Sielsko i anielsko w Górach Świętokrzyskich
 3. miejsce – Zagroda Młynarska w Uniejowie

Kategoria – Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich:

 1. miejsce – szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” 
 2. miejsce – szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” 
 3. miejsce – szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”

 

Konkurs jest elementem operacji pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja z konferencji podsumowującej PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze

28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim.

Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który zaprezentował najważniejsze informacje wynikające z wdrażania programów w regionie. Danymi statystycznymi na poziomie krajowym z uczestnikami spotkania podzielił się Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Tomasz Szeweluk. Krzysztof Żok, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, przybliżył stan wdrażania pozostałych działań wynikających z realizacji PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim. Programowi Operacyjnemu Rybactwo i Morze poświęcone były również wystąpienia Szymona Marciniaka – Naczelnika Wydziału Lokalnych Strategii Rozwoju Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Tomasza Tereszkiewicza – Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W drugiej części konferencji pokazano dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego jako beneficjentów programów oraz działalności Lokalnych Grup Działania. Dobre praktyki zaprezentowali Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz Wójt Gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki. Małorzata Blok – prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Sieć LGD wskazała różne formy aktywności oraz przedsięwzięć, w które angażują się Lokalne Grupy Działania funkcjonujące w naszym regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które były wyświetlane w trakcie konferencji.

Prezentacja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Prezentacja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Prezentacja Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezentacja Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prezentacja Gmina Wągrowiec

Prezentacja Gmina Ceków-Kolonia

Prezentacja Wielkopolska Sieć LGD

Konferencja podsumowująca PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy wtorek 28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Początek konferencji zaplanowano na godzinę 11. W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zgłoszenie swojego udziału mailowo pod adresem: ksow@umww.pl lub telefonicznej pod numerem (61) 626 60 09.

Program konferencji