„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Zatwierdzona lista ocenionych operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019

18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 634/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 4/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 634/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 6 maja do 20 maja 2019 r.

uchwała

ogłoszenie

załącznik nr 1 do ogłoszenia

załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

UWAGA:

„W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Uwaga: Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.”

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik-nr 2 do umowy -Wykaz-działek

Załącznik-nr-3_Kary-admin._-przed-23.05.2018-r

Załącznik-nr-4_Kary-admin.-_od-23.05.2018-r

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnychw ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20144-2020

– Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Zmiana listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Uchwałą Nr 5658/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana ww. uchwały wynika z konieczności korekty listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego.

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 15 do 30 marca 2018 r.

Uchwała

Załącznik

DNI OTWARTE Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. V edycja skupiła prawie 560 wydarzeń, które łącznie odwiedziło ponad 132 tysiące uczestników. Tegoroczna edycja otrzymała nową formułę ze względu na obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. VI edycja pod hasłem „Polska Różnorodna”, podsumuje piętnaście lat wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśli ich wpływ we wszystkich regionach Polski. Przez ostatnie pięć edycji beneficjenci doceniali DOFE za szeroki zasięg medialny oraz możliwość promocji swoich usług i produktów powstałych w ramach unijnych projektów na skalę krajową.

Dzień Otwarty w Państwa projektach nie musi być wielką, spektakularną imprezą. Może to być udostępnienie ze zniżką lub za darmo codziennej oferty lub organizacja dodatkowego wydarzenia. To co wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków najbardziej przyciągają uczestników. W tym roku DOFE urozmaici wiele wydarzeń towarzyszących akcji. Atrakcje związane ze sportem, zdrowiem czy kulturą staną się elementem spajającym VI edycję. Beneficjenci związani z rewitalizacją lub dziedzictwem kulturowym, turystyką będą mieli okazję do przeprowadzenia ciekawych zajęć czy wycieczek poza swoimi placówkami.

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Do udziału w Państwa wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Najciekawsze wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane audycje. Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.

Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce.

Zachęcamy do dołączenia do Dni Otwartych. Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu.

 

Zmiana listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Uchwałą Nr 5456/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana ww. uchwały wynika z konieczności korekty listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego.

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu

„Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 447/2019 z dnia 13 marca 2019 roku

Dobre praktyki mające wpływ na Rozwój Obszarów Wiejskich

Przedstawiamy Państwu  publikację zawierającą przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Operacje przedstawione w publikacji zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie, i sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyniku realizowanych operacji w ramach KSOW upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do składania swoich pomysłów w ramach kolejnych edycji konkursów dla partnerów KSOW, które będą ogłaszane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z możliwością realizacji operacji na terenie całego kraju. Informacje na temat konkursów są publikowane m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/ oraz stronie internetowej www.ksow.pl

Pobierz publikację – język polski

Pobierz publikację – język angielski

Życzymy ciekawej lektury!

Zapraszamy na szkolenie dla partnerów KSOW

W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11 w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza zgłoszeniowego, podpisanie na ostatniej stronie, zeskanowanie i przesłanie na adres ksow@umww.pl w terminie do 23 stycznia 2019 r.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia lub konkursu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 61 626 60 39 lub 61 626 60 59.

 

Zaproszenie

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia

Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W dniu 4 stycznia 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r. Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny.
Jednocześnie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego czynny będzie w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30