„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Dokumenty

10 stycznia 2018

Ogłoszenia o naborach

Nabór wniosków na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na operacje typu : "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa [...]

więcej >

11 grudnia 2017

Baza formularzy wniosków o przyznanie pomocy

Działanie: Inwestycje w środki trwałe Scalanie gruntów Wniosek o przyznanie pomocy Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wniosek o przyznanie pomocy I [...]

więcej >

Baza umów o przyznaniu pomocy

Działanie: Inwestycje w środki trwałe Scalanie gruntów Wzór umowy  -wersja 3z Załącznik nr 1 do umowy  - wersja 3z Załącznik nr 2 do umowy - wersja 3z Załącznik nr 2a do umowy - wersja 3z Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub moder [...]

więcej >

Baza formularzy wniosków o płatność

Działanie: Inwestycje w środki trwałe Scalanie gruntów Formularz wniosku o płatność - wersja 3z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Komunikat: w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji [...]

więcej >

Legislacja Unijna i Krajowa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i [...]

więcej >

pytania i odpowiedzi

Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/P [...]

więcej >