„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Ogłoszenia o naborach

Nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” (Gminy)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 8 do 22 grudnia 2023 r.

Dokumentacja: (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” (Wody Polskie)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Dokumentacja: (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typy „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 19 września 2022 r. do 3 października  2022 r.

Dokumentacja (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków – Wsparcie przygotowawcze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w  ramach  poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020

Termin składania wniosków: od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 1  do 15 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 11 października do 25 października 2019 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typy “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 6 maja do 20 maja 2019 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na operacje typu : “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 maja 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na operacje typu : “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 maja 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznejw ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 15 marca do 30 marca 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 2 listopada do 16 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków w ramach poddziałania „Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 1.04.2016 – 14.04.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR  – 10.11.2015 – 30.12.2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Dokumenty konkursowe (link do ogłoszenia)