„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Baza formularzy wniosków o płatność oraz wzory sprawozdań  z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Formularz wniosku o płatność na realizację operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

 

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzonych w ramach współpracy

 

Wzory sprawozdań  z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 25 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca przygotowała wzory sprawozdań dla beneficjenta, które zostały zamieszone na stronie internetowej MRiRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/priorytet-4

Aktualne wzory sprawozdań:

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych:

Wzór sprawozdania (6z)

Instrukcja do sprawozdania (6z)

 

 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe:

Wzór sprawozdania (2z)

Instrukcja do sprawozdania (2z)

 

 

Koszty bieżące i aktywizacja:

 

Wzór sprawozdania v. 6z

Instrukcja do sprawozdania v. 6z

 

Działania z zakresu współpracy:

Wzór sprawozdania (4z)

Instrukcja do sprawozdania (4z)

 

 

Archiwum wniosków i sprawozdań:

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Klauzule RODO

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzonych w ramach współpracy

 

Wzory sprawozdań  z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 25 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358, z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca przygotowała wzory sprawozdań dla beneficjenta, które zostały zamieszone na stronie internetowej MRiRW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/priorytet-4

Wzory sprawozdań obowiązujące od dnia 29.12.2020 r.:

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych:

Wzór sprawozdania

Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe:

Wzór sprawozdania

Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych

Koszty bieżące i aktywizacja:

Wzór sprawozdania (5z)

Instrukcja do sprawozdania (5z)

Wzór sprawozdania

Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych

Działania z zakresu współpracy:

Wzór sprawozdania

Instrukcja wypełniania sprawozdań rocznych i końcowych

Wzory sprawozdań w ramach działań priorytetu 4 obowiązujące od dnia 4 lipca 2017 r. do 29.12.2020 r.

Instrukcja-wypelniania-sprawozdania-beneficjenta-MGMiŻŚ

instrukcja-wypelniania-danych-dotyczacych-wskaznikow-rezultatu-do-ip (3)

zalacznik-nr-1-do-instrukcji (8)