„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC DO KONKURSU MY I RYBY


Do 26 lutego 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania prac w ramach konkursu „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” Zachęcamy do udziału.

Szczegóły konkursu dostępne tutaj.