„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pn. „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Program Operacyjny
"Rybactwo i Morze"

na lata 2014 - 2020


więcej >
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020


więcej >
Wdrożenie: Rabanet
© 2017 - 2024 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skip to content