„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków dla interwencji I-13.1 – komponent zarządzanie LSR


Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 74/2024  z dnia 06.06.2024 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 8277/2024  Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu i ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Zmiana polega na aktualizacji wzoru umowy o przyznaniu pomocy, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Termin składania wniosków trwa  od 6 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

 

Załącznik:

Uchwała nr 74/2024 z dnia 06.06.2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr74/2024 – Wzór Umowy o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

Skip to content