„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IV, pokój 448
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl
GODZINY PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu:
Izabela Mroczek
e-mail: izabela.mroczek@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kontroli i Monitoringu
Grażyna Organowska
e-mail: grazyna.organowska@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Wdrażania i Pomocy Technicznej
Anna Jakubowska
e-mail: a.jakubowska@umww.pl

 

Sekretariat

IV piętro cz.A , pokój 448

Anita Misiek
tel.: 61 626 60 00
E-mail: anita.misiek@umww.pl

Wydział Wdrażania i Pomocy Technicznej

Naczelnik

Robert Krysztofiak
tel. 061 626 60 40
e-mail: Robert.krysztofiak@umww.pl
pok. 454

Oddział Wdrażania i Umów

 Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 453

Przemysław Kujawa 
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 451

Monika Tarnowska 
tel. 061 626 6012
e-mail: monika.tarnowska@umww.pl
pokój 451

Przemysław Grzelak 
tel. 061 62 66 011
e-mail: przemyslaw.grzelak@umww.pl
pokój 453

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Iwona Nowak
tel. 061 62 66 085
e-mail: iwona.nowak@umww.pl
pokój 453

Magdalena Czernecka 
tel. 061 62 66 097
e-mail: magdalena.czernecka@umww.pl
pokój 453

Sylwia Paluszyńska 
tel. 061 62 66 067
e-mail: sylwia.fraczek@umww.pl
pokój 452

Michał Chwiałkowski
tel. 061 62 66 095
e-mail: michal.chwialkowski@umww.pl
pokój 452

Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Alicja Sawada
tel. 061 62 66 094
e-mail: alicja.sawada@umww.pl
pokój 450

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 452

Beata Derecka
tel. 061 62 66 062
e-mail: beata.derecka@umww.pl
pokój 450

Agnieszka Gałdyn
tel: 061 626 60 56
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 455

Sylwia Fryszka
tel: 061 626 60 73
e-mail: sylwia.fryszka@umww.pl
pokój 447

Zofia Paczkowska-Szponar 
tel: 061 626 60 47
e-mail: zofia.paczkowska-szponar@umww.pl
pokój 447

Jędrzej Szczerbal
tel: 061 626 60 93
e-mail: jedrzej.szczerbal@umww.pl
pokój 450

Marta Dec
tel: 061 626 60 92
e-mail: marta.dec@umww.pl
pokój 447

Wioleta Polonis
tel. 061 626 60 82
e-mail: wioleta.polonis@umww.pl
pok. 473

Tomasz Kędzierski
tel. 061 626 60 76
e-mail: tomasz.kedzierski@umww.pl
pok. 470

Katarzyna Łuczak
tel. 061 626 60 29
e-mail: katarzyna.luczak@umww.pl
pok. 470

 

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Kierownik Oddziału
Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail: adrian.kapuscinski@umww.pl
pok. 446

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail: eliza.klosak@umww.pl
pok. 446

Magdalena Jankowiak
tel. 061 626 60 48
e-mail: magdalena.jankowiak@umww.pl
pokój 446

Katarzyna Rękas 
tel. 061 626 6036
e-mail: katarzyna.rekas@umww.pl
pokój 446

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 442

Kinga Smólczyńska-Śnieć
tel. 061 626 60 09
e-mail: kinga.smolczynska-sniec@umww.pl.pl
pokój 442

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 442

Wydział Płatności i Zamówień Publicznych

Naczelnik

Paweł Kucharczyk
tel. 061 626 60 71
e-mail: pawel.kucharczyk@umww.pl
p. 456

Oddział Płatności

Kierownik
Lidia Rajewicz
tel. 061 626 60 81
e-mail: lidia.rajewicz@umww.pl
pokój 456

Henryk Kaźmierczak
tel. 061 626 60 20
e-mail: Henryk.kazmierczak@umww.pl
p. 468

Natalia Sadowska
tel. 061 626 60 08
e-mail: natalia.sadowska@umww.pl
pokój 473

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 6044
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pokój 468

Patrycja Kosicka
tel. 061 626 60 68
e-mail: patrycja.kosicka@umww.pl
pok. 468

Arkadiusz Cioch
tel. 061 626 60 16
e-mail: arkadiusz.cioch@umww.pl
pok. 473

Rafał Mikuła
tel. 061 626 60 27
e-mail: rafal.mikula@umww.pl
pok. 470

Joanna Grzelka
tel. 061 626 60 22
e-mail: joanna.grzelka@umww.pl
pok. 473

Lucyna Czajkowska-Gruszczyńska
tel. 061 626 60 13
e-mail: lucyna.czajkowska@umww.pl
pok. 463

Justyna Łykowska-Horożaniecka
tel. 061 626 60 49
e-mail:justyna.lykowska-horozaniecka@umww.pl
pok. 465

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail: emilia.frackowiak@umww.pl
pok. 463

Magdalena Jakubowska
tel. 061 626 60 75
e-mail: magdalena.jakubowska@umww.pl
pok. 465

Sonia Augustyniak
tel. 061 626 60 21
e-mail: sonia.augustyniak@umww.pl
pok. 473

Oddział Zamówień Publicznych

Kierownik
Anna Hejne
tel. 061 626 60 46
e-mail: anna.hejne@umww.pl
pok. 456

Krzysztof Sroczyński
tel. 061 626 60 74
e-mail: krzysztof.sroczynski@umww.pl
pok. 464

Kamila Wapniarska
tel. 061 626 60 57
e-mail: kamila.wapniarska@umww.pl
pok. 463

Emilia Konieczna
tel. 061 626 60 98
e-mail: emilia.koniczna@umww.pl
pok. 464

Wydział Kontroli i Monitoringu

Naczelnik

Jakub Sadowski
tel. 061 626 60 54
e-mail: jakub.sadowski@umww.pl
pok. 471

Oddział Kontroli

Kierownik
Paweł Zbierajewski
tel. 061 626 60 30
e-mail: pawel.zbierajewski@umww.pl
pok. 471

Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 469

Mateusz Drab
tel. 061 626 60 38
e-mail: mateusz.drab@umww.pl
pokój 469

Sylwia Krzeszewska
tel. 061 62 66 014
e-mail: sylwia.sarnowska@umww.pl
pok. 469

Jarosław Występski
tel. 061 62 66 069
e-mail: jaroslaw.wystepski@umww.pl
pokój 469

Oddział Monitoringu

Kierownik
Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472
Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pok. 472 
 Przemysław Mieloch
tel. 061 626 60 53
e-mail: przemyslaw.mieloch@umww.pl
pokój 472