„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Harmonogramy planowanych naborów


Harmonogramy planowanych naborów na rok 2024:

Harmonogram (publikacja w dniu 29.12.2023 r.)

Harmonogram naborów (aktualizacja nr 1 -marzec 2024 r.)

Harmonogram naborów (Aktualizacja nr 2 – marzec 2024 r.)

Skip to content