„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Wzory umów o dofinansowanie

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarty w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzone w ramach współpracy