„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Zaktualizowany formularz wniosku o dofinansowanie (oraz instrukcji) w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który obowiązuje w ramach naboru od 15 września do 15 października br.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze’’ (poz. 1921) zaktualizowany został formularz wniosku o dofinansowanie (oraz instrukcji) w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który obowiązuje w ramach naboru od 15 września do 15 października br.

W ramach ww. wniosku każda RLGD której Koszty bieżące i aktywizacja są pokrywane ze środków EFMR, przy składaniu wniosku na Koszty bieżące (…) na rok 2023,  będzie mogła skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 25 000 zł na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Formularz wniosku

Instrukcja do wniosku

Rozporządzenie