„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Baza dobrych praktyk

Prezentujemy najciekawsze projekty zrealizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy

Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego

Budowa obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska

Budowa obiektu letniskowego w miejscowości Margonin

Centrum sportowo – rekreacyjne

Dzieje się w Szamocinie

Modernizacja gospodarstwa rybackiego

Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji o część hotelową

Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na Kąpielisku miejskim w Obornikach

Urządzenie kąpieliska gminnego nad Jeziorem Rybno Wielkie wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Zakup koparko – ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w branży budowalnej

Zwiększenie atrakcyjności imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI.

Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim.

Budowa Skateparku w Wieleniu.

Konkurs Piosenki Szantowej Święto ryby i wody Tarnowo 2019

Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno – turystycznej w Milczu.

Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn.

Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019

Zakup zestawu monitorującego.