Baza dobrych praktyk


BAZA DOBRYCH PRAKTYK

Prezentujemy najciekawsze projekty zrealizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Modernizacja gospodarstwa rybackiego oraz zwiększenie funkcjonalności dzięki nowej infrastrukturze

Tradycje słowiańskie źródłem mocy gołanieckiej kultury

Energiczni Gołańczanie – aktywny wypoczynek. Integracja lokalnej społeczności w gminie Gołańcz

Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, gm. Skoki

Budowa placu zabaw – mała architektura ogrodowa

Doposażenie społecznej straży rybackiej działającej przy Okręgu Nadnoteckim w Pile

Zakup ciągnika rolniczego do transportu ryb wraz z ramieniem wysięgnikowym

Wodny Zakątek atrakcją turystyczną wsi Nietuszkowo

Na kajaku wiara płynie by odpocząć w Marylinie, więc im wiatę postawimy, jadłem z grilla ugościmy

Stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze w Trzciance

Zakup specjalistycznego zestawu do transportu ryb w warunkach obniżonej temperatury

Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego „Cztery Dęby”

Rozwój usług turystycznych w Romanowie Dolnym-Osuch w oparciu o miejscowy potencjał wodny

Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR

Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie przez zastosowanie innowacji w zasilaniu obiektu oraz jego dodatkowe doposażenie

„Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGR „7 Ryb” o innowacyjną wędkarską ofertę rekreacyjno-wypoczynkową „Rybakówki”

Modernizacja gospodarstwa rybackiego – wykonanie hali stalowej z płyt warstwowych w obiekcie stawowym magazyny i zimochowy w Rybnie Wielkim

Aktywna społeczność lokalna obszaru LGR „7 Ryb” – INTEGRACJA – KULTURA – WYPOCZYNEK

Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy

Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego

Budowa obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska

Budowa obiektu letniskowego w miejscowości Margonin

Centrum sportowo – rekreacyjne

Dzieje się w Szamocinie

Modernizacja gospodarstwa rybackiego

Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji o część hotelową

Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na Kąpielisku miejskim w Obornikach

Urządzenie kąpieliska gminnego nad Jeziorem Rybno Wielkie wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Zakup koparko – ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w branży budowalnej

Zwiększenie atrakcyjności imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI.

Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim.

Budowa Skateparku w Wieleniu.

Konkurs Piosenki Szantowej Święto ryby i wody Tarnowo 2019

Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno – turystycznej w Milczu.

Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn.

Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019

Zakup zestawu monitorującego.

Budowa obiektu restauracyjno-bankietowego z możliwością adaptacji poddasza na pokoje gościnne

Uatrakcyjnienie XXV Jarmarku Cysterskiego poprzez happening teatralny i pokaz fireshow

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin

Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów wyrzyskich

Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy Jeziorze Siekiera w Szamocinie

Opracowanie przewodnika po Gminie Trzcianka promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR

Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie

Konkurs edukacyjny – plastyczny „Dzieci i Ryby głos mają”

Budowa infrastruktury rekreacyjnej – budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie

„Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”

 

Skip to content