ODDZIAŁ PŁATNOŚCI


Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Kierownik
Lidia Rajewicz
tel. 061 626 60 81
e-mail: lidia.rajewicz@umww.pl
pokój 456

Henryk Kaźmierczak
tel. 061 626 60 20
e-mail: henryk.kazmierczak@umww.pl
p. 468

Katarzyna Winkler
tel. 061 626 60 84
e-mail: katarzyna.winkler@umww.pl
pok. 468

Oksana Kotvytska
tel. 061 626 60 89
e-mail: oksana.kotvytska@umww.pl
pok. 468

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 60 44
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pok. 468

Natalia Sadowska
tel. 061 626 60 08
e-mail: natalia.sadowska@umww.pl
pokój 470

Rafał Mikuła
tel. 061 626 60 27
e-mail: rafal.mikula@umww.pl
pok. 470

Alicja Sawada
tel. 061 626 60 94
e-mail: alicja.sawada@umww.pl
pokój 470

Beata Derecka
tel. 061 626 60 62
e-mail: beata.derecka@umww.pl
pok. 470

Lucyna Czajkowska-Gruszczyńska
tel. 061 626 60 13
e-mail: lucyna.czajkowska@umww.pl
pok. 463

Ewa Malicka
tel. 061 626 60 18
e-mail: ewa.malicka@umww.pl
pok. 463

Patrycja Kosicka
tel. 061 626 60 68
e-mail: patrycja.kosicka@umww.pl
pok. 463

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail: emilia.frackowiak@umww.pl
pok. 463

Katarzyna Łuczak
tel. 061 626 60 29
e-mail: katarzyna.luczak@umww.pl
pok. 463

Justyna Łykowska-Horożaniecka
tel. 061 626 60 49
e-mail:justyna.lykowska-horozaniecka@umww.pl
pok. 465

Magdalena Jakubowska
tel. 061 626 60 75
e-mail: magdalena.jakubowska@umww.pl
pok. 465

Joanna Grzelka
tel. 061 626 60 22
e-mail: joanna.grzelka@umww.pl
pok. 473

Sonia Augustyniak
tel. 061 626 60 21
e-mail: sonia.augustyniak@umww.pl
pok. 473

Dorota Hossa-Zborowska
tel. 061 626 6083
e-mail: dorota.hossa-zborowska@umww.pl
pok. 473

Arkadiusz Cioch
tel. 061 626 60 16
e-mail: arkadiusz.cioch@umww.pl
pok. 447

Tomasz Kędzierski
tel. 061 626 6076
e-mail: tomasz.kedzierski@umww.pl
pok. 447

Skip to content