„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Wdrażania i Umów


Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 

Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 451

 

Przemysław Grzelak 
tel. 061 62 66 011
e-mail: przemyslaw.grzelak@umww.pl
pokój 453

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 453

Marta Macheta
tel. 061 626 6092
e-mail: marta.macheta@umww.pl
pokój 453

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Lucyna Sobczak
tel: 061 626 60 67
e-mail: lucyna.sobczak@umww.pl
pokój 452

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 452

Michał Chwiałkowski
tel. 061 62 66 095
e-mail: michal.chwialkowski@umww.pl
pokój 452

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Agnieszka Gałdyn
tel: 061 626 60 56
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Jędrzej Szczerbal
tel: 061 626 60 93
e-mail: jedrzej.szczerbal@umww.pl
pokój 450

Maciej Marszałek
tel. 061 626 60 42
e-mail: maciej.marszalek@umww.pl
pok. 450

Katarzyna Raszewska
tel: 061 626 60 43
e-mail: katarzyna.raszewska@umww.pl
pokój 454

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 454