„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Linki

Linki do stron związanych z rybactwem:

INSTYTUCJE RZĄDOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl

 

LOKALNE GRUPY RYBACKIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

http://www.7ryb.pl/

Nadnotecka Grupa Rybacka

http://www.ngr.xl.pl/

 

INSTYTUCJE NAUKOWE

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

http://www.infish.com.pl/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://www.zut.edu.pl/index.php?id=3447/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

http://uwm.edu.pl/wosir//