Aktualności

Urząd Marszałkowski będzie nieczynny 2 maja

26.04.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie nieczynny w czwartek 2 maja 2024 roku. Będzie to dzień wolny dla pracowników za dzień świ [...]

więcej >

ODZIAŁ KOORDYNACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

08.04.2024

Kierownik Barbara Pryczek-Socha tel. 061 62 66 086 e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl pokój 451 Katarzyna Makowska tel. 061 626 60 66 e-mail: k [...]

więcej >

Konkurs filmowy pn. „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

17.03.2023

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundu [...]

więcej >

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej. PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW

Skip to content