Dyrektor departamentu


Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Izabela Mroczek
e-mail: izabela.mroczek@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kontroli i Monitoringu
Grażyna Organowska
e-mail: grazyna.organowska@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Wdrażania i Pomocy Technicznej
Anna Jakubowska
e-mail: a.jakubowska@umww.pl

 

 

Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IV, pokój 448
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl
Skip to content