„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Monitoringu


Kierownik
Ewa Kowalska
tel. 061 626 60 58
e-mail: ewa.kowalska@umww.pl
pokój 472

Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472

Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pokój 472

Przemysław Mieloch
tel. 061 626 60 53
e-mail: przemyslaw.mieloch@umww.pl
pokój 472

Witold Zielonka 
tel. 061 626 6019
e-mail: witold.zielonka@umww.pl
pokój 472