Inne dokumenty


Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego

Doprecyzowane zasady konkurencyjnego wyboru w ramach PO Rybactwo i Morze (obowiązujące od 23.06.2021 r.)

Doprecyzowane zasady konkurencyjnego wyboru w ramach PO Rybactwo i Morze (obowiązujące od 15.02.2021 r.)

Zasady konkurencyjnego wyboru w PO RYBY obowiązujące od 01.10.2019 r.

Zalecenia i rekomendacje dla beneficjentów w związku ze stwierdzeniem najczęstszych naruszeń w zakresie zamówień publicznych w ocenionych dotychczas wnioskach o płatność w ramach PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 

Księga wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (pobierz plik) – zaktualizowana wersja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014 – 2020″ pobierz plik

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” pobierz plik (.pdf 1,88 MB)

Zadania Instytucji Zarządzającej wykonywane przez Instytucje Pośredniczące PO RYBY 2007 – 2013
pobierz plik (.pdf 81,55 kB)

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
pobierz plik (.pdf 1,02 MB)

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. pobierz plik

Informacja dotycząca zwalczania nadużyć finansowych

Interpretacje i wykładnie przepisów prawnych związanych z Programem PO Ryby 2014-2020

Skip to content