Wnioski o dofinansowanie


Formularz wniosku o dofinansowanie na realizację operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzonych w ramach współpracy

 

ARCHIWUM:

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzonych w ramach współpracy

Skip to content