Wzory umów o dofinansowanie


Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarty w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Prowadzone w ramach współpracy

Skip to content