„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Film nt. efektów wdrażania PO Rybactwo i Morze


Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego efektom wdrażanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Film został zrealizowany przez Wielkopolską Telewizję Kablową Sp. z o.o. na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

https://youtu.be/dE7T0ySVW5g

(Aby otworzyć film, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Otwórz link w nowej karcie”)