„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”


Zapraszamy do udziału w ogłoszonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” adresowanego do uczniów szkół podstawowych.

Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY (http://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby)

Baner promujący konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”