„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Kontroli


Kierownik
Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 471

Mateusz Drab
tel. 061 626 60 38
e-mail: mateusz.drab@umww.pl
pok. 469

Natalia Grupińska
tel. 061 626 60 59
e-mail: natalia.grupinska@umww.pl
pok. 469