„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Kontroli


Kierownik
Paweł Zbierajewski
tel. 061 626 60 30
e-mail: pawel.zbierajewski@umww.pl
pok. 471

Kamil Roszkiewicz 
tel. 061 626 60 64
e-mail: kamil.roszkiewicz@umww.pl
pok. 469

Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 469

Patryk Gałdyn
tel. 061 626 60 12
e-mail: patryk.galdyn@umww.pl
pokój 469

Gwidon Borowski
tel. 061 62 66 023
e-mail: gwidon.borowski@umww.pl
pok. 469