„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Monitoringu


Kierownik
Ewa Kowalska
tel. 061 626 60 58
e-mail: ewa.kowalska@umww.pl
pok. 472

Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472

Beata Pilarska 
tel. 061 626 60 65
e-mail: beata.pilarska@umww.pl
pok. 472

Grzegorz Polak
tel. 061 626 60 82
e-mail: grzegorz.polak@umww.pl
pok. 472