„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Monitoringu


Kierownik

Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472

 

Beata Prochorska 
tel. 061 626 60 65
e-mail: beata.pilarska@umww.pl
pok. 472

Lucyna Biniek
tel. 061 626 60 63
e-mail: lucyna.biniek@umww.pl
pokój 472

Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pok. 472