„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Płatności


Kierownik
Agata Heise
tel. 061 626 60 48
e-mail: agata.heise@umww.pl
pok. 473

Henryk Kaźmierczak
tel. 061 626 60 20
e-mail: Henryk.kazmierczak@umww.pl
p. 468

Alicja Stachowiak
tel. 061 626 60 76
e-mail: alicja.stachowiak@umww.pl
pok. 470

Lidia Rajewicz
tel. 061 626 60 81
e-mail: lidia.rajewicz@umww.pl
pokój 470

Natalia Sadowska
tel. 061 626 60 08
e-mail: natalia.sadowska@umww.pl
pokój 468

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 470

Magdalena Filary
tel. 061 626 6043
e-mail: magdalena.filary@umww.pl
pokój 465

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 6044
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pokój 468

Agnieszka Bąkowska
tel. 061 62 66 052
e-mail: agnieszka.kasperska@umww.pl
pokój 456

 

Marta Jachimowska
tel. 061 62 66 055
e-mail: marta.jachimowska@umww.pl
pokój 456

Magdalena Jakubowska
tel. 061 626 60 75
e-mail: magdalena.jakubowska@umww.pl
pok. 465

Patrycja Kosicka
tel. 061 626 60 68
e-mail: patrycja.kosicka@umww.pl
pok. 468