„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


Kierownik Oddziału
Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail: adrian.kapuscinski@umww.pl
pok. 446

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail: eliza.klosak@umww.pl
pok. 446

Paweł Kinal
tel. 061 626 60 24
e-mail: pawel.kinal@umww.pl
pokój 446

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 446

Kinga Smólczyńska-Śnieć
tel. 061 626 60 09
e-mail: kinga.smolczynska-sniec@umww.pl.pl
pokój 442

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 442

Katarzyna Sobczak
tel. 061 626 60 59
e-mail: katarzyna.sobczak@umww.pl
pok. 442