„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


Kierownik Oddziału
Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail: adrian.kapuscinski@umww.pl
pok. 446

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail: eliza.klosak@umww.pl
pok. 446

Paweł Kinal
tel. 061 626 60 24
e-mail: pawel.kinal@umww.pl
pokój 442

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 446

Kinga Smólczyńska-Śnieć
tel. 061 626 60 09
e-mail: kinga.smolczynska-sniec@umww.pl.pl
pokój 442

Lucyna Biniek
tel. 061 626 60 63
e-mail: lucyna.biniek@umww.pl
pokój 442

Joanna Hańćkowiak
tel. 061 626 60 59
e-mail: joanna.hanckowiak@umww.pl
pokój 446

Marta Jachimowska
tel. 061 62 66 055
e-mail: marta.jachimowska@umww.pl
pokój 442