„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Wdrażania i Umów


 Kierownik
Anna Jakubowska
tel. 061 626 60 16
E-mail: a.jakubowska@umww.pl
pok. 453

Przemysław Kujawa 
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Łukasz Poznaniak 
tel. 061 626 60 41
e-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 451

Natalia Rozwalka 
tel. 061 626 60 19
e-mail: natalia.rozwalka@umww.pl
pok. 453

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 451

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Marcin Poprawski
tel. 061 62 66 018
e-mail: marcin.poprawski@umww.pl
pokój 452

Agnieszka Dederek
tel. 061 62 66 056
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Iwona Nowak
tel. 061 62 66 085
e-mail: iwona.nowak@umww.pl
pokój 453

Aleksandra Maciejak
tel. 061 62 66 047
e-mail: aleksandra.maciejak@umww.pl
pokój 450

Agata Markowska
tel. 061 62 66 028
e-mail: agata.markowska@umww.pl
pokój 450

Sylwia Frączek
tel. 061 62 66 067
e-mail: sylwia.fraczek@umww.pl
pokój 453

Mateusz Drab
tel. 061 62 66 038
e-mail: mateusz.drab@umww.pl
pokój 451

Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 455