„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Wdrażania i Umów


Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 
Kierownik
Łukasz Poznaniak
tel. 061 626 60 41
E-mail: lukasz.poznaniak@umww.pl
pok. 454

Przemysław Kujawa 
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455

Marcin Pilarczyk 
tel. 061 626 60 35
e-mail: marcin.pilarczyk@umww.pl
pok. 452

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 451

Monika Tarnowska 
tel. 061 626 6012
e-mail: monika.tarnowska@umww.pl
pokój 451

Joanna Pająk
tel. 061 62 66 079
e-mail: joanna.pajak@umww.pl
pokój 453

Przemysław Grzelak 
tel. 061 62 66 011
e-mail: przemyslaw.grzelak@umww.pl
pokój 453

Natalia Synoracka
tel. 061 62 66 037
e-mail: natalia. synoracka@umww.pl
pokój 450

Iwona Nowak
tel. 061 62 66 085
e-mail: iwona.nowak@umww.pl
pokój 453

Magdalena Czernecka 
tel. 061 62 66 097
e-mail: magdalena.czernecka@umww.pl
pokój 470

Michał Chwiałkowski
tel. 061 62 66 095
e-mail: michal.chwialkowski@umww.pl
pokój 452

Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Alicja Sawada
tel. 061 62 66 094
e-mail: alicja.sawada@umww.pl
pokój 450

Ewelina Baczyńska
tel. 061 62 66 026
e-mail: ewelina.baczynska@umww.pl
pokój 450

Beata Derecka
tel. 061 62 66 062
e-mail: beata.derecka@umww.pl
pokój 450

Agnieszka Gałdyn
tel: 061 626 60 56
e-mail: agnieszka.dederek@umww.pl
pokój 450

Katarzyna Raszewska
tel: 061 626 60 43
e-mail: katarzyna.raszewska@umww.pl
pokój 450

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 455

Sylwia Fryszka
tel: 061 626 60 73
e-mail: sylwia.fryszka@umww.pl
pokój 447

Zofia Paczkowska-Szponar 
tel: 061 626 60 47
e-mail: zofia.paczkowska-szponar@umww.pl
pokój 442

Jędrzej Szczerbal
tel: 061 626 60 93
e-mail: jedrzej.szczerabal@umww.pl
pokój 442

Wioleta Polonis
tel. 061 626 60 82
e-mail: wioleta.polonis@umww.pl
pok. 473

Tomasz Kędzierski
tel. 061 626 60 76
e-mail: tomasz.kedzierski@umww.pl
pok. 470

Katarzyna Łuczak
tel. 061 626 60 29
e-mail: katarzyna.luczak@umww.pl
pok. 470

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail: emilia.frackowiak@umww.pl
pok. 447

Karolina Śliwińska-Stephan
tel. 061 626 6044
e-mail: karolina.sliwinska@umww.pl
pokój 447

Marta Macheta
tel. 061 626 6092
e-mail: marta.macheta@umww.pl
pokój 447

Arkadiusz Cioch
tel. 061 626 60 16
e-mail: arkadiusz.cioch@umww.pl
pok. 452

Lucyna Sobczak
tel: 061 626 60 67
e-mail: lucyna.sobczak@umww.pl
pokój 452

Sylwia Krzeszewska
tel. 061 62 66 014
e-mail: sylwia.sarnowska@umww.pl
pokój 450

Daria Wochanka
tel. 061 626 60 88
e-mail: daria.wochanka@umww.pl
pokój 442

Małgorzata Flak
tel. 061 626 60 87
e-mail: malgorzata.flak@umww.pl
pokój 442