„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Zamówień Publicznych


Kierownik
Anna Hejne
tel. 061 626 60 46
e-mail: anna.hejne@umww.pl
pok. 456

Kamila Wapniarska
tel. 061 626 60 57
e-mail: kamila.wapniarska@umww.pl
pok. 464

Emilia Konieczna
tel. 061 626 60 98
e-mail: emilia.konieczna@umww.pl
pok. 464