„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Odział Koordynacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność


Kierownik
Barbara Pryczek-Socha
tel. 061 62 66 086
e-mail: barbara.pryczek-socha@umww.pl
pokój 451

Katarzyna Makowska
tel. 061 626 60 66
e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl
pok. 442

Monika Tarnowska
tel. 061 626 6012
e-mail: monika.tarnowska@umww.pl
pokój 442

Magdalena Czernecka 
tel. 061 62 66 097
e-mail: magdalena.czernecka@umww.pl
pokój 442

Sylwia Fryszka
tel: 061 626 60 73
e-mail: sylwia.fryszka@umww.pl
pokój 442

Joanna Freudenreich
tel: 061 626 60 15
e-mail: joanna.freudenreich@umww.pl
pokój 455

Przemysław Kujawa
tel. 061 626 60 60
e-mail: przemyslaw.kujawa@umww.pl
pok. 455