AKTUALIZACJA FORMULARZY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ


Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  wraz z załącznikami.

Formularz wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Biznes Plan uproszczony

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Skip to content