AKTUALIZACJA FORMULARZY WOD I WOP ORAZ WZORU UMOWY W ZAKRESIE DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA


Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/ PRIORYTET 4 zostały opublikowane następujące, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
1.       Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,
2.       Wzór umowy o dofinansowanie,
3.       Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentów polegają na:
– usunięciu informacji dotyczących działania „Wsparcie przygotowawcze”,
– dodaniu koniecznych pól dotyczących wnioskowania o zaliczkę,
– usunięciu załącznika „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, wymaganego przy wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, w związku z aktualizacją wniosków w działaniu „Realizacja LSR”.

Skip to content