AKTUALNY WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA ORAZ WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE


Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został aktualny wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze wraz z załącznikami.

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie
Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie
Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie

Skip to content