FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NA OPERACJE W ZAKRESIE DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJĄ


Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020  w zakładce https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4; załączony został zatwierdzony przez Ministra formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z instrukcją do stosowania.
Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Skip to content