FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ


Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:
– Formularz wniosku o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wraz z instrukcją wypełniania wniosku;
– Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami;
– Formularz wniosku o płatność na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, wraz z instrukcją wypełniania wniosku.

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

 

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Skip to content