KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ


Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na zleceniu pracownikom pracy zdalnej, ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Ogranicza się także wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów. Terminy rozpatrywania złożonych wniosków, aneksów, zapytań oraz realizacji zleceń płatności mogą ulec wydłużeniu. Dziękujemy za wyrozumiałość. Pytania odnośnie do procedowanych spraw można kierować telefonicznie pod numer 61 62 66 000 lub mailowo na adres dow.sekretariat@umww.pl.

Skip to content