Konkurs filmowy pn. „ Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”


W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczestników jest nagranie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – filmu, w którym przedstawią jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

– II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.

Spośród nadesłanych prac konkursowych Ministerstwo wybierze po 3 najlepsze w każdej kategorii.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne:

  1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
  2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
  3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Więcej szczegółów na temat konkursu, jak również jego regulamin dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb–jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie.

Skip to content