KONKURS „MY I RYBY – JAK EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI ZMIENIŁ OTOCZENIE WOKÓŁ NAS


Zapraszamy do udziału w ogłoszonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” adresowanego do uczniów szkół podstawowych.

Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja PO RYBY (http://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby)

Skip to content