NOWA USŁUGA – PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS


Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającą im dostęp do informacji związanych z pandemią COVID-19.
Dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby, dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażanym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej i stosowne do potrzeb korzystanie z usług.

Skip to content