PRIORYTET 4. ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ, W ZAKRESIE DZIAŁANIA 4.2: REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH


Skip to content