RELACJA Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROW 2014-2020 I PO RYBACTWO I MORZE


28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim.

Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który zaprezentował najważniejsze informacje wynikające z wdrażania programów w regionie. Danymi statystycznymi na poziomie krajowym z uczestnikami spotkania podzielił się Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Tomasz Szeweluk. Krzysztof Żok, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, przybliżył stan wdrażania pozostałych działań wynikających z realizacji PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim. Programowi Operacyjnemu Rybactwo i Morze poświęcone były również wystąpienia Szymona Marciniaka – Naczelnika Wydziału Lokalnych Strategii Rozwoju Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Tomasza Tereszkiewicza – Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W drugiej części konferencji pokazano dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego jako beneficjentów programów oraz działalności Lokalnych Grup Działania. Dobre praktyki zaprezentowali Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz Wójt Gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki. Małorzata Blok – prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Sieć LGD wskazała różne formy aktywności oraz przedsięwzięć, w które angażują się Lokalne Grupy Działania funkcjonujące w naszym regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które były wyświetlane w trakcie konferencji.

Prezentacja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Prezentacja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Prezentacja Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezentacja Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prezentacja Gmina Wągrowiec

Prezentacja Gmina Ceków-Kolonia

Prezentacja Wielkopolska Sieć LGD

Skip to content