SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI W ZAKRESIE DZIAŁANIA: KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA ORAZ WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE


Szanowni Państwo, 

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 poz. 2076).

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Skip to content