UWAGA!


Szanowni Państwo,

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Czasowo wstrzymuje się zawieranie umów o przyznanie pomocy oraz wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów. Terminy rozpatrywania złożonych wniosków, aneksów, zapytań oraz realizacji zleceń płatności mogą ulec wydłużeniu. Dziękujemy za wyrozumiałość. Pytania odnośnie do procedowanych spraw można kierować telefonicznie pod numer 61 62 66 000 lub mailowo na adres dow.sekretariat@umww.pl.

Skip to content