WZÓR ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór aneksu do umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze wraz z załącznikami.
Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
Skip to content